Tipkala i signalne sijalice

Tipkala i signalne sijalice
Tipkala i signalne svetiljke se upotrebljavaju u upravljačkim strujnim krugovima za direktne i daljinske
upravljačke operacije, kako u instalacijama u industriji tako i u instalacijama zgrada. Pretraživanje