Motorni zaštitni prekidač

Motorni zaštitni prekidač
Dva tipa motorskih zaštitnih prekidča:
  • MPE 25 sa nazivnom strujo od 0,16 A do 32 A
  • MS25 i MST25 sa nazivnom strujo od 0,16 A do 25 A.


Pretraživanje