Push button stations and enclosures with accessories

Tipkala i signalne svetiljke se upotrebljavaju u upravljačkim strujnim krugovima za direktne i daljinske
upravljačke operacije, kako u instalacijama u industriji tako i u instalacijama zgrada.
Dostupni pribor za tipkala u kučištima možete provjeriti u komercijalnom djelu kataloga.