Kondezatori

Kondezatori
LPC kondenzatori se koriste za kompenzaciju reaktivne energije (poboljšanje faktora snage cosf) kod induktivnih potrošača (transformatori, motori, fluorescentne svetiljke i u mnogim drugim slučajevima koje srećemo u industriji). Kondenzatori se mogu upotrebljavati samostalno, kao poseban uređaj za kompenzaciju u bankama kondenzatora.


Pretraživanje
Type the rest of text here