Teretne sklopke

Teretne sklopke
Grebenaste sklopke serije CS su namjenjene za različite operacije prebacivanja (isključenja/ uključenja) u glavnim kao i pomoćnim strujnim krugovima.

Grebenaste sklopke sa izolovanim kućištem sa stepenom zaštite IP65. Boja kućišta siva (RAL7035).


Pretraživanje


Grebenaste sklopke serije CS su namenjeni za različite oper¬acije prebacivanja (isključenja/ uključenja) u glavnim kao i pomoćnim strujnim krugovima:
• Kao što su motorne sklopke, dizajnirani za direktno pokretanje i zaustavljanje jednofaznih i trofaznih motora. Oni takođe mogu da se koriste kao preklopka zvezda u trougao, preklopka za reverziranje ili sklopke za   promenu smera obrtanja rotora.
• U pomoćnim strujnim krugovima mogu da se koriste kao sklopke za:
o komande, signalizacione i merne krugove.
o sklopke, preklopke i stepenaste sklopke npr. za trans¬formatore i aparate za zavarivanje.
o grupne sklopke npr. za grejače.
o kontrolne sklopke sa automatskim povratkom.

Prednosti
• visoke uklopne i isklopne mogućnosti
• električna i mehanička izdržljivost
• male dimenzije.

Grebenaste sklopke rađene su u skladu sa sledećim standardima: IEC/EN 60947-3, VDE 0660, TS EN 60947-3, BS 5419.