Glavne teretne rastavne sklopke sa osiguračima LAF (NV/NH)

Glavne teretne rastavne sklopke sa osiguračima LAF (NV/NH)
LAF je glavna teretna rastavna sklopka sa osiguračima, pogodna za upotrebu kod uklapanja i isklapanja niskonaponskih strujnih kola pri opterećenju.

Koriste se u sledeće svrhe:
• glavna sklopka
• sklopka za motore
• rastavljač
• sigurnosna sklopka

Dostupne su u 5 veličina.


Pretraživanje