Vazdušni prekidači

Vazdušni prekidači
Vazdušni prekidači ETIPOWER se koriste za zaštitu distributivnih linija, generatora i ostale električne opreme od preopterećenja i kratkog spoja.


Pretraživanje


Vazdušni prekidači ETIPOWER su dostupni u tri veličine kućišta od 800A do 6300A, sa naponima do 690V:
• veličina 1: struje od 800A do 2000A
• veličina 2: struje od 2500A do 3200A (Tip SB za 4000A se proizvodi u dve veličine)
• veličina 3: struje od 4000A do 6300A
Veličine 1 i 2 imaju dve verzije, izvlačivu i fiksnu. Imaju veliki broj opcija za povezivanje i širok izbor dodatnog pribora.

Dva tipa u zavisnosti od prekidne moći:
Tip S (standardni) od 65kA do 100kA
Tip H (visoka prekidna moć) od 80kA do 120kA (opciono)