Teretne sklopke CLBS 16-125A

Teretne sklopke CLBS 16-125A
CLBS su ručno upravljane i modularne višepolne teretne rastavne sklopke nazivnih struja 16A-125A.
Uklapaju i isklapaju pod teretom obezbjeđuju sigurnosnu izolaciju za sve niskonapnske krugove, posebno za krugove upravljanja električnim mašinama.
Upotrebom odgovarajućeg pribora CLBS se može transformisati u višepolne prekidače ili 3/4 polne preklopke. CLBS obezbjeđuju preklapanje pod teretom između dva izvora napajanja ili dva niskonapnska električna kruga, uz istovremenusigurnosnu izolaciju. CLBS su dizajnirane, normirane i testirane shodno kriterijima definisanim u standardu IEC 60947-3.

Pretraživanje