Za NH osigurače- vertikalni

Za NH osigurače- vertikalni
Izolirane letve za osigurače tropolna su podnožja NV osiguračkih uložaka, namijenjene za montažu na sabirnice. Izolirana letva za osigurače sadrži tri jednopolna spoja u jednoj jedinici. Svaki kontakt na pojedinačnoj fazi, spojen je s fazom na sistemu sabirnica. Ostali kontakti opremljeni su kabelskim priključcima.

Izrađuju se u veličinama 00/160A do 3/630A. Svi dijelovi koji su pod naponom izolacijski su zaštićeni poklopcima


Pretraživanje
Primjena

Izolirane letve za osigurače uglavnom se koriste za kabelska razvođenja i napojne sisteme.

Princip djelovanja

Izolirane letve za osigurače namijenjene su za ugradnju NV rastalnih osiguračkih uložaka koje se stavljaju i izvlače iz letve za osigurače pomoću posebne ručice (vidi katalog ET-NV rastalne osiguračke patrone, šifra 4941111 i 4941100).

Konstrukcija letvi za osigurače

Izolirano noseće tijelo načinjeno je u jednom komadu, materijal je poliester, pojačan staklenim vlaknima. Posrebreni kontaktni sistem, opremljen kositrenim komorama za gašenje, osigurava nizak nivo disipacijske snage, optimalne termičke karakteristike i visoku rasklopnu djelotvornost. Kontaktni odvodni dijelovi namijenjeni su za kabelske priključke ili za prigradnju slijedećeg sistema sabirnica.
Svi dijelovi koji su pod naponom, izolacijski su zaštićeni od dodira – u skladu s BVG A2. Poseban oblik poklopca kontaktnog dijela osigurava bezopasno umetanje i izvlačenje NV rastalnih osiguračkih uložaka.

Opis

Izolirane letve za osigurače izrađene su u skladu sa standardom DIN 43623 i najviše se koriste za ugradnju u kabelske ormariće i napojne sisteme. Izrađuju se u veličinama 00/160A do 3/630A. Svi dijelovi koji su pod naponom izolacijski su zaštićeni poklopcima. Sve LV NV osiguračke šine opremljene su novim, savremenim Delta kontaktnim sistemima, koji omogućavaju kontakt s optimalnim pritiskom između uloška osigurača i osiguračke šine LV NV, što rezultira iznimno niskim nivoom disipacije snage i zagrijavanja.
Sve standardno izolirane LV NV osiguračke šine koje su prikazane u katalogu, namijenjene su za opću upotrebu.
Na zahtjev kupca mogu se projektirati i izraditi, naravno, i odgovarajuće individualne konfiguracije - u takvim slučajevima vas molimo da stupite u kontakt s našim prodajnim inženjerima ili nas pozovite u tvornicu.