Zaštitna sklopka za diferencijalnu struju RCBO

Zaštitna sklopka za diferencijalnu struju RCBO
Rješenje za zaštito 1p+N, 2p, 3p i 3p+N sistema. Nazivna diferencialna struja od 10mA do 300mA, karakteristika okidanja B ili C.

KZS (KZS 1M, KZS-2M, KZS-2M2p, KZS-4M) je zaštitna sklopka na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom i tako objedinjuje svojstva instalacijskog prekidača i zaštitne sklopke na diferencijalnu struju. Njezin je rad naponski neovisan o linijskom naponu. Upotreba prije svega u strujnim krugovima s povećanim zahtjevima u pogledu napona dodira, u strujnim krugovima prijenosnih trošila, u vrtićima, školama, bolnicama itd.


Pretraživanje