Modularni prekidači i indikatilii

Modularni prekidači i indikatilii
Ugradne sklopke mogu se upotrijebiti kao glavne sklopke u stambenim razdjelnicima ili kao sklopke za pojedinačne strujne krugove.
Takođe mogu bez problema nadomjestiti grebenaste sklopke. Dopuštaju plombiranje u uključenom i isključenom položaju.

Ugradne aparate mogu se upotrijebiti za različite funkcije u stambenih inštalacijah i industriji.


Pretraživanje


U stambenim instalacijama:
• uklapanje i isklapanje manjih opterećenja (rasvjeta, utičnice, zvonce): sklopke
• uklapanje i isklapanje večih opterećenja pomoću kontaktora, releja, impulsnih releja: sklopke, tasteri
• upravljački uređaji (ručni-automatski sklop): grupne sklopke
• prikazivanje stanja u instalacijama (npr. pogon peći, prisutnost napona, pregaranje osigurača): signalno svjetlo, sklopka s kontrolnim svjetlom, taster s kontrolnim svjetlom
• preklapanje mjernih strujnih krugova (npr. mjerenje napona, frekvencije …): izmjenična sklopka

U industriji (najviše u komandnim pultovima):
• ručno upravljanje i signaliziranje procesa
• uklapanje i isklapanje pomočnih i mjernih strujnih krugova (rasvjeta, utičnice …)