Industrijski utikači, utičnice i industrijske razvodne kutije

Industrijski utikači, utičnice i industrijske razvodne kutije
Industrijski priključni pribor upotrebljava se za priključivanje prenosivih električnih trošila u industriji, na gradilištima, u zanatskim radionicama i u zemljoradnji.

Za industrijski priključni pribor izrađen po CEE normama, karakteristična je konstrukcija različitih tipova pribora kojim je rješen problem moguće pogrešne montaže. Kod pribora za napon 230V i 400V zaštitni kontakt je uvijek u položaju 6 h (položaj brojke 6 na satu). Taj kontakt deblji je od faznih, čime je onemogućena zamjena faza i pogrešan priključak.

Pribor 24 V je ljubičaste, pribor 230 V plave i pribor 400 V crvene boje.

Dimenzije pribora su za svaku nazivnu struju različite.

Pretraživanje


Priključnica
Priključnica ugradbena
Natikač
Utikač
Utikač ugradbeni
Utikač za uređaje
U prodaji je pribor zaštićen od prskajuće vode (IP447) ili u vodootpornoj izvedbi (IP 677).