Miniature and auxilary contactors

Miniature and auxilary contactors
Minijaturni sklopnici se upotrebljavaju za daljinsko upravljanje i zaštitu (zajedno sa prekostrujnim relejima) električkih motora i drugih električnih potrošača nazivne snage do 7,5kW (kod 400V AC3 kategorije).


Pretraživanje


• AC-3 kategorija upotrebe do 16A.
• MAC i DC sklopnici su iste veličine, što omogućava lakše i fleksibilnije projektiranje i montažu.
• Nazivni napon izolacije 690V.
• Znatno manja potrošnja i zagrijavanje omogućava direktnu kompatibilnost sa elektronskim upravljačkim sistemima
• Kompletna linija dodataka, kompaktna izrada omogućava brzu montažu.
• Gušenje udarnog napona (kao opcija)
• Zaštita od direktnog dodira sa čeone strane IP20
• Upravljački naponi 24VAC,48VAC, 110VAC, 230VAC, 400VAC