Upišite nekoliko riječi da pronađete sadržaj eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Nedavne pretrage
Tehnička podrška
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fotonaponska serijska zaštita

 

Kada govorimo o fotonaponskom 1500V d.c. solarnog sistema, mogli bismo imati u vidu različite vrste rešenja i kako ih implementirati u stvarnosti. Postoji nekoliko načina za pretvaranje d.c. na a.c. .

.

Anže Jerman

Manadžer produkta

 

1. Fotonaponski 1500V d.c. sistema

 

Konverzija snage nam diktira kako sistem izgleda i kakva će nam zaštita biti potrebna. U osnovi, fotonaponski sistemi se mogu podeliti centralnom i strujnom inverterskom konverzijom snage. Zaštita fotonaponskog niza je neophodna za centralne invertorske sisteme.

.

 1: Fotonaponska 1500V serijska zaštita

 

 

2. Fotonaponska zaštita stringa

 

 

Na nivou stringa, PV paneli su povezani redno, zaštite se adekvanto osiguračima  gPV karakteristikom. Nazivna struja osigurača za zaštitu strigna zavisi maksimalne struje PV panela. Nazivne struje su u ovom slučaju veće nego u uobičajenim aplikacijama jer solarni sistemi mogu proizvesti visok kapacitet energije. Zbog toga NH osigurači savršeno ispunjavaju zahteve zaštite solarnog sistema. Izlazna struja DC kombinovanih PV panela je obično u opsegu između 100A  do 630A, u zavisnosti od veličine PV elektrane. Zbog 1500V d.c. napon sistema, osigurači su razvijeni u NH XL veličinama.

 

Na nivou stringa, glavna zaštita pripada d.c. kablovskim sistemi. Zaštita treba da bude projektovana tako da spreči oštećenja u slučaju preopterećenja ili struje kratkog spoja. Karakteristika gPV savršeno ispunjava zahteve, zbog brzog rada u slučaju d.c. kratak spoj i njegovog karakterističnog punog dometa koja pruža pouzdanu zaštitu za sprečavanje neželjenih oštećenja koja bi se mogla učiniti u bilo kojoj oblasti I-t karakteristike.

 

Graf_1_Photovoltaics Array protection

 

3. Primer zaštite PV polja

 

Primer ispod pokazuje kako odabrati pravu zaštitu PV polja sa tačke gledišta nominalne struje. Odabrane vrednosti su samo informativne.

Slika 2: Struja kratkog spoja PV polja je zbir svake struje kratkog spoja PV polja

 

 

 

Određivanje zaštite PV polja:

 

Prvi korak za određivanje nazivne struje PV zaštite je pronalaženje struje kratkog spoja PV panela, napisane na poleđini istog:

 

 

Struja kratkog spoja PV polja se dobija množenjem struje kratkog spoja jednog PV panela  sa brojem PV stringa.

Svi paneli unutar jednog stringa moraju biti isti tehničkih karakteristika, svi stringovi unutar jednog polja treba da imaju PV panela.

 

Nazivna struja zaštite PV polja je prema proračunu između 144A i 276A.

U primeru nisu uključeni drugi spoljni uslovi (temperatura okoline...). Nazivnu struju zaštite polja treba ponovo izračunati prema potpunim informacijama o uslovima okoline instalacije.

 

4. Zaključci

 

 

Zaštita PV polja u centralnim inverterskim sistemima je neophodna. Glavna funkcija zaštite polja je zaštita d.c. kablovskih sistema, protiv oštećenja kao posledica preopterećenja i struja kratkog spoja. Osigurači gPV karakteristika punog opsega pruža pouzdanu zaštitu. Njegov brz rad i široka oblast zaštite savršeno ispunjavaju zahteve fotonaponskog sistema.

 

Iz gornje računice vidimo da je opseg zaštite prilično širok. Posao elektroprojektanta je da odaberu odgovarajuću nazivnu struju, prema dostupnim tehničkim informacijama za određeni solarni projekat.

.

 

Vaša korpa je prazna.