Upišite nekoliko riječi da pronađete sadržaj eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Nedavne pretrage
Tehnička podrška
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vrsta filtera
Očisti sve
Proširi sve
Otvori sve
121
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A)
36
42
22
19
Nazivni napon upravljačkog kruga Uc (V AC): 230
60
1
58
Nazivni napon upravljačkog kruga Uc (V DC)
25
25
Tip
53
66
Veličina
6
8
19
11
12
1
18
30
16
Broj NO kontakta
33
24
31
16
17
Broj NC kontakata
42
34
29
2
14

Modularni kontaktori za ugradnju u razvodne ormare

Proizvodi 0
002461210
R 20-20 230V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
20
Nazivni radni napon (V AC):
250
002461211
R 20-20 24V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
20
Nazivni radni napon (V AC):
250V
002461220
R 20-11 230V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
20
Nazivni radni napon (V AC):
250V
002461221
R 20-11 24V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
20
Nazivni radni napon (V AC):
250V
002461230
R 20-02 230V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
20
Nazivni radni napon (V AC):
250V
002461231
R 20-02 24V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
20
Nazivni radni napon (V AC):
250V
002463507
R 25-10-24V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
25
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463500
R 25-10-230V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
25
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463501
R 25-20 24V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
25
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463502
R 25-20 230V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
25
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463503
R 25-11 24V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
25
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463504
R 25-11 230V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
25
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463505
R 25-02 24V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
25
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463506
R 25-02 230V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
25
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002462310
R 25-40 230V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
25
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002462311
R 25-40 24V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
25
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002462320
R 25-31 230V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
25
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002462321
R 25-31 24V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
25
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002462330
R 25-13 230V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
25
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002462331
R 25-13 24V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
25
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002462340
R 25-22 230V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
25
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002462341
R 25-22 24V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
25
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002462350
R 25-04 230V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
25
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002462351
R 25-04 24V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
25
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463410
R 40-40 230V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
40
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463411
R 40-40 24V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
40
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463420
R 40-31 230V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
40
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463421
R 40-31 24V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
40
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463430
R 40-22 230V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
40
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463431
R 40-22 24V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
40
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463440
R 40-04 230V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
40
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463441
R 40-04 24V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
40
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463450
R 63-40 230V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
63
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463451
R 63-40 24V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
63
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463460
R 63-31 230V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
63
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463461
R 63-31 24V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
63
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463470
R 63-22 230V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
63
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463471
R 63-22 24V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
63
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463480
R 63-04 230V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
63
Nazivni radni napon (V AC):
440V
002463481
R 63-04 24V
Funkcija:
Modularni kontaktori
Nazivna radna struja Ie AC-1/AC-7a (A):
63
Nazivni radni napon (V AC):
440V
>
>
0
Vaša korpa je prazna.