Upišite nekoliko riječi da pronađete sadržaj eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Nedavne pretrage
Tehnička podrška
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vrsta filtera
Očisti sve
Proširi sve
Otvori sve
Nazivna snaga
1
1
5
5
5
5
2
7
7
7
7
7
7
1
2
7
5
Nazivni kapacitet
Nazivni napon
23
21
13
12
12
81
Vrsta programa

Kondezatori

Proizvodi 0
004656700
LPC 1 kVAr, 400V, 50Hz
Nazivna snaga :
1
Nazivni kapacitet:
3x6,6
Nazivni napon:
400
004656701
LPC 1,5 kVAr, 400V, 50Hz
Nazivna snaga :
1,5
Nazivni kapacitet:
3x9,9
Nazivni napon:
400
004656702
LPC 2,5 kVAr, 400V, 50Hz
Nazivna snaga :
2,5
Nazivni kapacitet:
3x16,6
Nazivni napon:
400
004656703
LPC 3 kVAr, 400V, 50Hz
Nazivna snaga :
3
Nazivni kapacitet:
3x19,9
Nazivni napon:
400
004656704
LPC 4 kVAr, 400V, 50Hz
Nazivna snaga :
4
Nazivni kapacitet:
3x26,5
Nazivni napon:
400
004656705
LPC 5 kVAr, 400V, 50Hz
Nazivna snaga :
5
Nazivni kapacitet:
3x33,2
Nazivni napon:
400
004656710
LPC 2,5 kVAr, 440V, 50Hz
Nazivna snaga :
2,5
Nazivni kapacitet:
3x13,7
Nazivni napon:
440
004656711
LPC 3 kVAr, 440V, 50Hz
Nazivna snaga :
3
Nazivni kapacitet:
3x16,4
Nazivni napon:
440
004656712
LPC 4 kVAr, 440V, 50Hz
Nazivna snaga :
4
Nazivni kapacitet:
3x21,9
Nazivni napon:
440
004656713
LPC 5 kVAr, 440V, 50Hz
Nazivna snaga :
5
Nazivni kapacitet:
3x27,4
Nazivni napon:
440
004656720
LPC 2,5 kVAr, 460V, 50Hz
Nazivna snaga :
2,5
Nazivni kapacitet:
3x12,5
Nazivni napon:
460
004656721
LPC 3 kVAr, 460V, 50Hz
Nazivna snaga :
3
Nazivni kapacitet:
3x15,0
Nazivni napon:
460
004656722
LPC 4 kVAr, 460V, 50Hz
Nazivna snaga :
4
Nazivni kapacitet:
3x20,1
Nazivni napon:
460
004656723
LPC 5 kVAr, 460V, 50Hz
Nazivna snaga :
5
Nazivni kapacitet:
3x25,1
Nazivni napon:
460
004656730
LPC 2.5 kVAr, 480V, 50Hz
Nazivna snaga :
2,5
Nazivni kapacitet:
3x11,5
Nazivni napon:
480
004656731
LPC 3 kVAr, 480V, 50Hz
Nazivna snaga :
3
Nazivni kapacitet:
3x13,8
Nazivni napon:
480
004656732
LPC 4 kVAr, 480V, 50Hz
Nazivna snaga :
4
Nazivni kapacitet:
3x18,4
Nazivni napon:
480
004656733
LPC 5 kVAr, 480V, 50Hz
Nazivna snaga :
5
Nazivni kapacitet:
3x23,0
Nazivni napon:
480
004656740
LPC 2.5 kVAr, 525V, 50Hz
Nazivna snaga :
2,5
Nazivni kapacitet:
3x9,6
Nazivni napon:
525
004656741
LPC 3 kVAr, 525V, 50Hz
Nazivna snaga :
3
Nazivni kapacitet:
3x11,5
Nazivni napon:
525
004656742
LPC 4 kVAr, 525V, 50Hz
Nazivna snaga :
4
Nazivni kapacitet:
3x15,4
Nazivni napon:
525
004656743
LPC 5 kVAr, 525V, 50Hz
Nazivna snaga :
5
Nazivni kapacitet:
3x19,2
Nazivni napon:
525
004656750
LPC 10 kVAr, 400V, 50Hz
Nazivna snaga :
10
Nazivni kapacitet:
3x66,3
Nazivni napon:
400
004656751
LPC 12.5 kVAr, 400V, 50Hz
Nazivna snaga :
12,5
Nazivni kapacitet:
3x82,9
Nazivni napon:
400
004656752
LPC 15 kVAr, 400V, 50Hz
Nazivna snaga :
15
Nazivni kapacitet:
3x99,5
Nazivni napon:
400
004656753
LPC 20 kVAr, 400V, 50Hz
Nazivna snaga :
20
Nazivni kapacitet:
3x132,6
Nazivni napon:
400
004656754
LPC 25 kVAr, 400V, 50Hz
Nazivna snaga :
25
Nazivni kapacitet:
3x165,8
Nazivni napon:
400
004656755
LPC 30 kVAr, 400V, 50Hz
Nazivna snaga :
30
Nazivni kapacitet:
3x198,9
Nazivni napon:
400
004656756
LPC 40 kVAr, 400V, 50Hz
Nazivna snaga :
40
Nazivni kapacitet:
3x265,3
Nazivni napon:
400
004656757
LPC 50 kVAr, 400V, 50Hz
Nazivna snaga :
50
Nazivni kapacitet:
3x331,6
Nazivni napon:
400
004656760
LPC 10 kVAr, 440V, 50Hz
Nazivna snaga :
10
Nazivni kapacitet:
3x54,8
Nazivni napon:
440
004656761
LPC 12,5 kVAr, 440V, 50Hz
Nazivna snaga :
12,5
Nazivni kapacitet:
3x68,5
Nazivni napon:
440
004656762
LPC 15 kVAr, 440V, 50Hz
Nazivna snaga :
15
Nazivni kapacitet:
3x82,2
Nazivni napon:
440
004656763
LPC 20 kVAr, 440V, 50Hz
Nazivna snaga :
20
Nazivni kapacitet:
3x109,6
Nazivni napon:
440
004656764
LPC 25 kVAr, 440V, 50Hz
Nazivna snaga :
25
Nazivni kapacitet:
3x137,0
Nazivni napon:
440
004656765
LPC 30 kVAr, 440V, 50Hz
Nazivna snaga :
30
Nazivni kapacitet:
3x164,4
Nazivni napon:
440
004656766
LPC 40 kVAr, 440V, 50Hz
Nazivna snaga :
40
Nazivni kapacitet:
3x219,2
Nazivni napon:
440
004656767
LPC 50 kVAr, 440V, 50Hz
Nazivna snaga :
50
Nazivni kapacitet:
3x274,0
Nazivni napon:
440
004656770
LPC 10 kVAr, 460V, 50Hz
Nazivna snaga :
10
Nazivni kapacitet:
3x50,1
Nazivni napon:
460
004656771
LPC 12.5 kVAr, 460V, 50Hz
Nazivna snaga :
12,5
Nazivni kapacitet:
3x62,7
Nazivni napon:
460
>
>
0
Vaša korpa je prazna.