Upišite nekoliko riječi da pronađete sadržaj eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Nedavne pretrage
Tehnička podrška
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vrsta filtera
Očisti sve
Proširi sve
Otvori sve
Funkcija
1
566
Nazivna struja
78
78
78
8
79
79
76
54
30
8
Nazivna preostala radna struja IDn (mA)
51
249
146
76
44
1
1
Karakteristika okidanja
284
284
Tip
400
120
48
Broj polova
320
109
69
70
Nazivna prekidna moć
190
377
1
Vreme okidanja
16
552
Nazivni napon
165
263
140
1
Vrsta programa

KZS Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom

Proizvodi 0 Novi proizvodi 2
002175411
KZS-1M 1p+N A B6/0.01 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
6
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
B
002175412
KZS-1M 1p+N A B10/0.01 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
10
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
B
002175413
KZS-1M 1p+N A B13/0.01 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
13
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
B
002175414
KZS-1M 1p+N A B16/0.01 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
16
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
B
002175415
KZS-1M 1p+N A B20/0.01 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
20
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
B
002175416
KZS-1M 1p+N A B25/0.01 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
25
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
B
002175201
KZS-1M 1p+N A B6/0.03 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
6
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
B
002175202
KZS-1M 1p+N A B10/0.03 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
10
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
B
002175203
KZS-1M 1p+N A B13/0.03 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
13
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
B
002175204
KZS-1M 1p+N A B16/0.03 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
16
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
B
002175205
KZS-1M 1p+N A B20/0.03 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
20
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
B
002175206
KZS-1M 1p+N A B25/0.03 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
25
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
B
002175431
KZS-1M 1p+N A B6/0.1 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
6
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
B
002175432
KZS-1M 1p+N A B10/0.1 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
10
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
B
002175433
KZS-1M 1p+N A B13/0.1 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
13
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
B
002175434
KZS-1M 1p+N A B16/0.1 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
16
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
B
002175435
KZS-1M 1p+N A B20/0.1 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
20
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
B
002175436
KZS-1M 1p+N A B25/0.1 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
25
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
B
002175421
KZS-1M 1p+N A C6/0.01 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
6
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
C
002175422
KZS-1M 1p+N A C10/0.01 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
10
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
C
002175423
KZS-1M 1p+N A C13/0.01 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
13
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
C
002175424
KZS-1M 1p+N A C16/0.01 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
16
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
C
002175425
KZS-1M 1p+N A C20/0.01 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
20
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
C
002175426
KZS-1M 1p+N A C25/0.01 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
25
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.01
Karakteristika okidanja:
C
002175221
KZS-1M 1p+N A C6/0.03 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
6
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
C
002175222
KZS-1M 1p+N A C10/0.03 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
10
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
C
002175223
KZS-1M 1p+N A C13/0.03 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
13
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
C
002175224
KZS-1M 1p+N A C16/0.03 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
16
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
C
002175225
KZS-1M 1p+N A C20/0.03 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
20
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
C
002175226
KZS-1M 1p+N A C25/0.03 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
25
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
C
002175441
KZS-1M 1p+N A C6/0.1 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
6
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
C
002175442
KZS-1M 1p+N A C10/0.1 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
10
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
C
002175443
KZS-1M 1p+N A C13/0.1 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
13
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
C
002175444
KZS-1M 1p+N A C16/0.1 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
16
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
C
002175445
KZS-1M 1p+N A C20/0.1 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
20
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
C
002175446
KZS-1M 1p+N A C25/0.1 6kA
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
25
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.1
Karakteristika okidanja:
C
002173201
KZS-2M A B6/0.03
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
6
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
B
002173202
KZS-2M A B10/0.03
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
10
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
B
002173203
KZS-2M A B13/0.03
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
13
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
B
002173204
KZS-2M A B16/0.03
Funkcija:
Zaštitne sklopke na diferencijalnu struju sa nadstrujnom zaštitom
Nazivna struja:
16
Nazivna preostala radna struja IDn (mA):
0.03
Karakteristika okidanja:
B
>
>
0
Vaša korpa je prazna.