Energetika

 

Distribucija električne energije

ETI pruža visoko kvalitetna rješenja za niskonaponske i visokonaponske električne instalacije u području distribucije električne energije. Isporučujemo širok spektar viskonaponskih osigurača VV, niskonaponskih kompaktnih prekidača ETIBREAK, samostojećih kabelskih razdjelnih ormara KVS, srednjenaponskih odvodnika prenapona ETISURGE i keramike, kao i  polimernih izolatora.