Misija i vizija

Misija

  • Zadovoljavanje potreba korisnika opreme za električne instalacije za objekte stambene, industrijske i energetske namene na tržištu
  • Obezbeđivanje stalnog rasta kompanije, rast vrednosti kapitala osnivača, socijalne sigurnosti, stručnog usavršavanja zaposlenih i pozitivnog uticaja na okolinu.onment

Vizija

  • ETI će učvrstiti svoju poziciju jednog od vodećih proizvođača zaštitnih osigurača
  • ETI će i dalje biti među vodećim tehnički naprednim i inovativnim proizvođačima prekidača
  • ETI će ulaziti u nove tržišne segmente na području napredne tehničke keramike